Pressmeddelande: Låt Tornparken få namnet Löfströms park!

Vi släppte följande pressmeddelande idag med anledning av gårdagens möte i Stadsbyggnads- och miljönämnden:

Pressmeddelande
Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg
2009-10-13

Låt Tornparken få namnet Löfströms park!


(S)-styret föreslår att Allén, en stor och viktig väg i centrala Sundbyberg, byter namn till Löfströms Allé. Kritiken från det lokala näringslivet är öronbedövande.

— Synpunkterna som förts fram frÃ¥n näringslivet är i hög grad relevanta och tillräckliga för att vi inte ska byta namn pÃ¥ Allén. Dessutom vill vi i Folkpartiet poängtera hur kommunfullmäktiges beslut faktiskt lyder när det gäller att hitta en plats att namnge efter Sundbybergs grundare A.P Löfström, nämligen ”en park, ett torg eller annan lämplig plats”, säger Mattias Lönnqvist (FP), ledamot i Stadsbyggnads- och miljönämnden.

— Den mest lämpade platsen är istället Tornparken. Det är en central plats i Sundbyberg som innehÃ¥ller vÃ¥rt mest kända riktmärke; vattentornet. Parken är nyligen upprustad och en stolthet för kommunen och dess invÃ¥nare. Det stÃ¥r redan en byst av A.P Löfström vid trappan som leder up till parken ifrÃ¥n Vegagatan, vilket gör parken mycket lämplig att namnge efter Sundbybergs grundare avslutar Mattias Lönnqvist.

Fakta:
I samband med besvarandet av ett medborgarförslag beslutade Sundbybergs kommunfullmäktige att uppdra åt Stadsbyggnads- och miljönämnden att utreda förutsättningarna för att namnge en plats efter A.P Löfström. Förslaget som namnberedningen gav till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen var att Allén skulle få nytt namn och i juni presenterades förslaget och berörda fastighetsägare och hyresgäster hade tre veckor på sig lämna synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige kommer senare i höst ta beslut om namnbytet.

Här hittar du hela underlaget:

Beslut i kommunfullmäktige
Underlag till nämnden
Folkpartiets yrkande
Kommentarer från Avis
Kommentarer från Shell
Kommentarer från Skanska
Kommentarer från Trident
Kommentarer från Vattenfall