Landsm̦tesmotioner del 2 РNej till idrottsbojkotter

NedanstÃ¥ende motion skrev jag tillsammans med Nina Lundström — eller, om man ska vara riktigt petig sÃ¥ var det Nina som gjorde huvuddelen av arbetet, men det är en bra motion som jag är stolt över att fÃ¥ medsignera.

F2. Nej till bojkott av idrottstävlingar!

Motionär: Nina Lundström, Sundbyberg, Mattias Lönnqvist, Sundbyberg

Förslag till landsmötesbeslut:

 1. Att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna inte ska uppmana till bojkott av internationella mästerskap och landskamper på grund av politiska skäl

Mänskliga rättigheter är en självklar del av demokratin. Trots detta har världen fortfarande många diktaturer där bristen på mänskliga rättigheter är alarmerande. Människor förföljs och yttrandefrihet saknas ibland helt och hållet. Vi som lever i demokrati måste verka för demokrati även ute i världen. Frågan är hur detta sker bäst.

Politik är att vilja. Politik är att driva viktiga frågor som utvecklar samhällen men även internationell solidaritet. Liberaler måste kämpa för frihet i alla delar av världen. Dock är det orimligt att ålägga landslag och elit att personligen ta detta ansvar om detta inte sker genom deras egna beslut. Vi må bekämpa diktaturer genom politiska medel men vi ska inte ålägga idrottare tävlingsförbud på internationella mästerskap eller landskamper som OS, VM och EM för att protestera mot de länders styrsätt som spelen genomförs i.

Om detta sker innebär det samtidigt att en elitutövare aldrig kan veta om de egna prestationerna och kvalifikationer kommer att leda till att få tävla. Politiska avvägningar kan innebära att de får ”tävlingsförbud”. Om idrottare själv vill göra en markering bör detta vara deras ensak eller andra bedömningar om t.ex. säkerhet.

Politik är politik. Idrott är idrott. Vägen till demokrati i fler länder måste åstadkommas med politiska medel. Vägen dit ska inte gå genom att politiskt driva fram bojkott av internationella tävlingar. Detta drabbar de enskilda idrottarna vilket är ett orimligt sätt att hantera deras möjligheter till idrottsliga prestationer.

PÃ¥ vilket partistyrelsen svarade

I motion F2 framförs förslaget att ”landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna inte ska uppmana till bojkott av internationella mästerskap och landskamper på grund av politiska skäl”. Motionären motiverar ställningstagandet med att politik och idrott inte hör ihop. Bojkott av idrottsliga evenemang riskerar att drabba enskilda idrottare snarare än att gagna demokratisk utveckling hävdar motionären.

Motionären anser att diktaturer ska bekämpas med politiska medel och att det är fel att ålägga idrottare tävlingsförbud för att protestera mot länders styrsätt. Om idrottaren själv vill göra en markering är det vederbörandes ensak.

Partistyrelsen delar till stor del motionärens uppfattning: politiker bör vara försiktiga med att använda idrott för att bedriva utrikespolitik. Normalt är bojkott inte ett verkningsfullt medel för att uppnå förändring. Frihandel och utbyte mellan människor är i kombination med en tydlig utrikespolitik ofta den bästa vägen för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Men bojkott kan vara framgångsrikt när det finns en intern opposition i det berörda landet som uppmanar till det. ANC och apartheidtidens Sydafrika är ett exempel på när bojkott av ett land fungerat för att motarbeta en regim. Ett aktuellt exempel på motsatsen är Davis Cup-matchen i Malmö. Fredsaktivister, liberaler och vänsterkrafter i Israel ropade inte på bojkott eftersom det gynnade hökarna i Israel.

Politik är en komplex verksamhet i en allt mer föränderlig värld. Partistyrelsen anser således att bojkott ska användas restriktivt, och om idrottstävlingar eventuellt ska bojkottas förutsätter det att den interna oppositionen i det berörda landet står bakom bojkotten.

Partistyrelsen föreslår att motion F2 anses besvarad.

Här menar jag att partistyrelsen gör ett feltänk. Bojkotten mot Sydafrika var en internationell angelägenhet där de demokratiska krafterna samverkade. Detta gjorde att inga internationella tävlingar förlades till Sydafrika och sydafrikanska idrottsmän fick inte delta i internationella tävlingar.

Det vår motion pekar på är att Sverige inte ska ta ensidiga bojkott-beslut. Ett exempel är OS i Kina där flera ropade på bojkott. Men, då hade redan det internationella samfundet, IOK i det här fallet, fattat ett beslut om att OS skulle hållas där och deltagarländerna hade godtagit det. Det hade varit en helt annan sak att driva bojkottfrågan innan Kina fick OS (även om jag personligen tycker att det hade varit fel också) men att komma med krav på bojkott precis innan ett OS är vad motionen egentligen vänder sig emot.

Det är alltsÃ¥ inget problem om ett land utesluts frÃ¥n internationell samverkan — som man gjorde med Sydafrika — sÃ¥ länge det finns bra skäl för det. Däremot ska inte Folkpartiet gÃ¥ ut och kräva bojkotter av tävlingar baserat pÃ¥ dagsform, bara för att vi rÃ¥kar ha invändningar mot hur en regim bär sig Ã¥t precis innan tävlingen.

Dessutom bör bojkotter samordnas, så att flera länder deltar i den. Annars tappar den sitt syfte. Partistyrelsen borde därför ha yrkat bifall till motionen.

12 thoughts on “Landsmötesmotioner del 2 – Nej till idrottsbojkotter

 1. ”Det vÃ¥r motion pekar pÃ¥ är att Sverige inte ska ta ensidiga bojkott-beslut.”

  Mesigt! Ibland får man ta ett beslut när det är rätt, även om det är opopulärt. Exemplets makt är stort. Om en väger att gå föra, då kanske fler följer. Likgiltigt om det är sport bojkott eller avveckling av lantbruksstöd i EU.

 2. ”Det vÃ¥r motion pekar pÃ¥ är att Sverige inte ska ta ensidiga bojkott-beslut.”

  Mesigt! Ibland får man ta ett beslut när det är rätt, även om det är opopulärt. Exemplets makt är stort. Om en väger att gå föra, då kanske fler följer. Likgiltigt om det är sport bojkott eller avveckling av lantbruksstöd i EU.

 3. Jan, där har vi uppenbarligen olika åsikter. Jag menar att bojkott är ett kraftfullt politiskt vapen om stora delar av det internationella samfundet deltar. Bojkotten bör då dock rikta sig mot länder och inte utövare.

  Exempelvis; om hela EU gick ut och tog ställning mot att Zimbabwe skulle få internationella tävlingar så länge som den politiska situationen är som den är, då vore det ett korrekt användande av bojkotten som politiskt instrument.

  Om däremot Sverige går ut och manar sina idrottsmän att inte delta i nästa VM i friidrott av någon anledning, då menar jag att det är fel sätt att använda bojkotter.

  Sedan förstår jag inte riktigt vad jordbruksstödet har med saken att göra. EU:s jordbruksstöd är ett resursslöseri av gigantiska mått och det borde tas bort, men jag kan inte se hur en bojkott skulle lösa några problem.

 4. Jan, där har vi uppenbarligen olika åsikter. Jag menar att bojkott är ett kraftfullt politiskt vapen om stora delar av det internationella samfundet deltar. Bojkotten bör då dock rikta sig mot länder och inte utövare.

  Exempelvis; om hela EU gick ut och tog ställning mot att Zimbabwe skulle få internationella tävlingar så länge som den politiska situationen är som den är, då vore det ett korrekt användande av bojkotten som politiskt instrument.

  Om däremot Sverige går ut och manar sina idrottsmän att inte delta i nästa VM i friidrott av någon anledning, då menar jag att det är fel sätt att använda bojkotter.

  Sedan förstår jag inte riktigt vad jordbruksstödet har med saken att göra. EU:s jordbruksstöd är ett resursslöseri av gigantiska mått och det borde tas bort, men jag kan inte se hur en bojkott skulle lösa några problem.

 5. Orsaken till att jag nämnde EU’s jordbruksstöd är, att jag ofta hör nÃ¥gon minister säga: ”Naturligtvis är vi emot jordbruksstödet, men vi kan inte göra nÃ¥got ensam. Vi mÃ¥ste fÃ¥ alla de andra länder med”. Men tänk om nÃ¥gon vÃ¥gade stÃ¥ upp ock säga:

  ”Nej fy fann! Det här är för tokigt. Nu droppar vi jordbruksstödet till svenska bönder (och i stället ger vi dom kulturstöd!). SÃ¥ fÃ¥r NI förklara till era befolkningar varför ni inte kan göra det samme.”

  Det är det samma med idrottsbojkotter. Att kunna säga ”Vi väljer att skita i svenska exportmöjligheter och om Geily vill ta över SAAB. Kinas en-partisystem är en vederstygglighet som vi inte vill ha nÃ¥got samkväm med.”.

  En sÃ¥dan hÃ¥llning vill ge respekt, och nästa gÃ¥ng man gÃ¥r ut och opponerar mot ett land, ett system, en ogärning, dÃ¥ har det mycket större vägt, än om man säger ”Fy – ni fÃ¥r inte kriga” medan Bofors är involverad i sälj av den senaste kanon.

 6. Orsaken till att jag nämnde EU’s jordbruksstöd är, att jag ofta hör nÃ¥gon minister säga: ”Naturligtvis är vi emot jordbruksstödet, men vi kan inte göra nÃ¥got ensam. Vi mÃ¥ste fÃ¥ alla de andra länder med”. Men tänk om nÃ¥gon vÃ¥gade stÃ¥ upp ock säga:

  ”Nej fy fann! Det här är för tokigt. Nu droppar vi jordbruksstödet till svenska bönder (och i stället ger vi dom kulturstöd!). SÃ¥ fÃ¥r NI förklara till era befolkningar varför ni inte kan göra det samme.”

  Det är det samma med idrottsbojkotter. Att kunna säga ”Vi väljer att skita i svenska exportmöjligheter och om Geily vill ta över SAAB. Kinas en-partisystem är en vederstygglighet som vi inte vill ha nÃ¥got samkväm med.”.

  En sÃ¥dan hÃ¥llning vill ge respekt, och nästa gÃ¥ng man gÃ¥r ut och opponerar mot ett land, ett system, en ogärning, dÃ¥ har det mycket större vägt, än om man säger ”Fy – ni fÃ¥r inte kriga” medan Bofors är involverad i sälj av den senaste kanon.

 7. Jan, nu kommer vi in på EU-parlamentet och jag är i ärlighetens namn inte helt inläst på hur våra ledamöter agerar (och har agerat) men jag har för mig att vi drivit (och driver) frågan om jordbruksstöd och en av de frågor som Marit angav som viktigast var just jordbruksstödet.

  Det som försvårar just jordbruksstödet är att alla länder inte ser lika rationellt på frågan, mitt intryck är att de franska ledamöterna faktiskt har ett starkt stöd hemifrån när de försvarar bidragen. Tyvärr.

  Eftersom pengarna inte slussas via Sverige sÃ¥ kan vi inte heller ensidigt släppa stödet till de svenska bönderna. Även om Sverige skulle säga ”Nej, vi vill inte ha jordbruksstöd” sÃ¥ är det de svenska bönderna som söker frÃ¥n EU, och EU som betalar ut stödet. Jag tror helt enkelt inte att Sverige kan tacka nej till det stöd som gÃ¥r till svenska bönder; ens om vi skulle vilja.

  Vad gäller en eventuell bojkott av OS i Kina (vilket dessutom är en passerad fråga numera) så kvarstår jag vid det jag sa tidigare; om man skulle ha haft invändningar så skulle man ha haft det innan de fick OS. Kinas politik har inte ändrats sedan de fick OS och hade vi haft invändningar mot ett OS i Kina så skulle det ha framförts innan OS.

  Sedan tycker jag personligen att det är en bättre väg att idka handel med Kina och att ha utbyten med Kina. Om Kina fortsätter på marknadsekonomins väg så kommer det att leda till att landet blir friare med tiden, på samma sätt som hände med exempelvis Sydkorea.

  Tyvärr finns inget absolut facit här. Vi kan konstatera att bojkotten av Sydafrika hade effekt — även om det tog väldigt lÃ¥ng tid — medan bojkotten av Burma inte haft nÃ¥gon effekt alls.

  Slutligen, vapenexport. Jag tycker att Sveriges nuvarande linje är fånig. Antingen ska vapen räknas som vilken vara som helst och då ska man få exportera till vilket land som helst. Eller så tar vi ansvar för att våra vapen inte används i konflikter och då ska de inte exporteras överhuvudtaget. Det här mellanläget som Sverige befinner sig känns bara fånigt.

 8. Jan, nu kommer vi in på EU-parlamentet och jag är i ärlighetens namn inte helt inläst på hur våra ledamöter agerar (och har agerat) men jag har för mig att vi drivit (och driver) frågan om jordbruksstöd och en av de frågor som Marit angav som viktigast var just jordbruksstödet.

  Det som försvårar just jordbruksstödet är att alla länder inte ser lika rationellt på frågan, mitt intryck är att de franska ledamöterna faktiskt har ett starkt stöd hemifrån när de försvarar bidragen. Tyvärr.

  Eftersom pengarna inte slussas via Sverige sÃ¥ kan vi inte heller ensidigt släppa stödet till de svenska bönderna. Även om Sverige skulle säga ”Nej, vi vill inte ha jordbruksstöd” sÃ¥ är det de svenska bönderna som söker frÃ¥n EU, och EU som betalar ut stödet. Jag tror helt enkelt inte att Sverige kan tacka nej till det stöd som gÃ¥r till svenska bönder; ens om vi skulle vilja.

  Vad gäller en eventuell bojkott av OS i Kina (vilket dessutom är en passerad fråga numera) så kvarstår jag vid det jag sa tidigare; om man skulle ha haft invändningar så skulle man ha haft det innan de fick OS. Kinas politik har inte ändrats sedan de fick OS och hade vi haft invändningar mot ett OS i Kina så skulle det ha framförts innan OS.

  Sedan tycker jag personligen att det är en bättre väg att idka handel med Kina och att ha utbyten med Kina. Om Kina fortsätter på marknadsekonomins väg så kommer det att leda till att landet blir friare med tiden, på samma sätt som hände med exempelvis Sydkorea.

  Tyvärr finns inget absolut facit här. Vi kan konstatera att bojkotten av Sydafrika hade effekt — även om det tog väldigt lÃ¥ng tid — medan bojkotten av Burma inte haft nÃ¥gon effekt alls.

  Slutligen, vapenexport. Jag tycker att Sveriges nuvarande linje är fånig. Antingen ska vapen räknas som vilken vara som helst och då ska man få exportera till vilket land som helst. Eller så tar vi ansvar för att våra vapen inte används i konflikter och då ska de inte exporteras överhuvudtaget. Det här mellanläget som Sverige befinner sig känns bara fånigt.

 9. Mattias skriver: ”Även om Sverige skulle säga ”Nej, vi vill inte ha jordbruksstöd” sÃ¥ är det de svenska bönderna som söker frÃ¥n EU, och EU som betalar ut stödet. Jag tror helt enkelt inte att Sverige kan tacka nej till det stöd som gÃ¥r till svenska bönder; ens om vi skulle vilja.”

  På dansk har vi ett ordspråk som heter: Hvor der er vilje, er der vej (Var där finns en vilja, finns också en väg).

  De amerikanske politiker hade ett liknande problem med att banker, som hade tagit emot pengar från staten, ville fortsätta med att utbetala bonusar till sina medarbetare. Enligt anställningskontraktet var medarbetarna lagligt berättigat till deras bonus och bankerna riskerade store viten om de inte fullbordade avtalen och utbetalade bonusarna.

  Då var där någon i den amerikanske kongress som kom på en smart idé: Vi skapar en special bonus-beskattningslag på 100%. Sim-sa-la-bim, medarbetarna får deras bonus enligt avtal, och staten får alla pengarna tillbaka via skatten.

  Och vist är det sådan att svensk skattepolitik inte är underlagt EU ännu?

 10. Mattias skriver: ”Även om Sverige skulle säga ”Nej, vi vill inte ha jordbruksstöd” sÃ¥ är det de svenska bönderna som söker frÃ¥n EU, och EU som betalar ut stödet. Jag tror helt enkelt inte att Sverige kan tacka nej till det stöd som gÃ¥r till svenska bönder; ens om vi skulle vilja.”

  På dansk har vi ett ordspråk som heter: Hvor der er vilje, er der vej (Var där finns en vilja, finns också en väg).

  De amerikanske politiker hade ett liknande problem med att banker, som hade tagit emot pengar från staten, ville fortsätta med att utbetala bonusar till sina medarbetare. Enligt anställningskontraktet var medarbetarna lagligt berättigat till deras bonus och bankerna riskerade store viten om de inte fullbordade avtalen och utbetalade bonusarna.

  Då var där någon i den amerikanske kongress som kom på en smart idé: Vi skapar en special bonus-beskattningslag på 100%. Sim-sa-la-bim, medarbetarna får deras bonus enligt avtal, och staten får alla pengarna tillbaka via skatten.

  Och vist är det sådan att svensk skattepolitik inte är underlagt EU ännu?

 11. Jan, korrekt; över svensk skattelagstiftning har Sveriges riksdag full kontroll, så länge som vi inte försöker kringgå den inre marknaden. Vi kan alltså ha en punktskatt på alkohol på 50%, men inte en punktskatt på fransk alkohol specifikt.

  Så ja, rent tekniskt borde man kunna konstruera en skatt som enbart siktar in sig på jordbrukssubventioner från EU. Jag tror dock att det skulle bli ett ganska komplicerat system och vi skulle antagligen bli tvungna att justera det kontinuerligt allt eftersom folk hittar kryphål. Så nej, jag tänker inte påstå att det är omöjligt.

  Däremot tror jag att effekten blir bättre av att arbeta med frågan inom EU. Jag ser exempelvis inga problem med att Sverige, när EU börjar diskutera nästa fördrag, helt enkelt ställer krav på att jordbruksstödet avskaffas, dvs att vi hotar att fälla nya fördrag så länge som detta inte är löst.

 12. Jan, korrekt; över svensk skattelagstiftning har Sveriges riksdag full kontroll, så länge som vi inte försöker kringgå den inre marknaden. Vi kan alltså ha en punktskatt på alkohol på 50%, men inte en punktskatt på fransk alkohol specifikt.

  Så ja, rent tekniskt borde man kunna konstruera en skatt som enbart siktar in sig på jordbrukssubventioner från EU. Jag tror dock att det skulle bli ett ganska komplicerat system och vi skulle antagligen bli tvungna att justera det kontinuerligt allt eftersom folk hittar kryphål. Så nej, jag tänker inte påstå att det är omöjligt.

  Däremot tror jag att effekten blir bättre av att arbeta med frågan inom EU. Jag ser exempelvis inga problem med att Sverige, när EU börjar diskutera nästa fördrag, helt enkelt ställer krav på att jordbruksstödet avskaffas, dvs att vi hotar att fälla nya fördrag så länge som detta inte är löst.

Comments are closed.