Om Mattias

Vem är Mattias? Det korta svaret är att jag är IT-konsult, fritidspolitiker och att bland mina intressen finns områden som ölbryggning, läsande, skrivande, brädspel och sociala aktiviteter.

Jag har varit medlem i Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna) sedan 1997. Jag gick med för att hitta en kanal för mitt samhällsintresse och för att jag tyckte att Sverige behövde bli mer liberalt. Den grundläggande inställningen finns fortfarande med.

Jag började i kommunpolitiken, och även om jag den här mandatperioden lagt mer fokus på landstinget än på kommunalpolitik så finns det intresset fortfarande kvar. På kommunal nivå har jag mest jobbat med övergripande frågor (ekonomi, strategi, stadsplanering, etc) och därför är huvuddelen av min erfarenhet från kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

På Landstingsnivå är jag nu inne på min andra mandatperiod, och min första som ordinarie ledamot. Jag har framförallt allt ägnat mig åt regionala frågor (regionplanering) och miljöfrågor. En av de frågor som jag jobbat med är hur de gröna kilarna kan bevaras i regionen samtidigt som det kommunala självstyret finns kvar.

Nästa gång jag skriver en sådan här presentation hoppas jag kunna skriva författare bland mina erfarenheter eftersom jag det senaste året lagt mycket av min fritid på att färdigställa en bok som jag påbörjade för några år sedan. Nu börjar jag kunna se slutfasen på det projektet och jag räknar med att boken ska lanseras under 2018.

6 thoughts on “Om Mattias

  1. Lycka till med kampanjen. Eftersom jag inte bor i Sundyberg kan jag inte lägga min röst på dig men det finns säkert andra i närområdet som gör det. Poängtera nödvändigheten av kultur. Hälsn cgg

  2. Lycka till med kampanjen. Eftersom jag inte bor i Sundyberg kan jag inte lägga min röst på dig men det finns säkert andra i närområdet som gör det. Poängtera nödvändigheten av kultur. Hälsn cgg

Comments are closed.