Personval

Senaste uppdatering: 27:e augusti 2013

Bakgrund och status

Även om det är mer än ett år kvar till de flesta valen nästa år (undantaget är valet till Europaparlamentet som äger rum i maj) börjar nu perioden med nomineringar, provval och fastställande av listor. Jag kommer därmed att uppdatera mina politiska plattformar allt eftersom dessa blir aktuella.

Min inställning är att ställa upp i alla provval som jag blir nominerad till, men min prioritering finns längre ned på sidan.

Personvalsstatus:
Nomineringsperioden för riksdagsvalet är avslutad och provvalet äger rum i September. Nomineringsperioden för landsting och kommun har startat.

Viktiga tidpunkter

Det här är de datum som jag känner till i skrivande stund. Jag räknar med att uppdatera listan allt eftersom.

  • DÃ¥tid: nominering till riksdagslistan, Stockholms län
  • 20/8 – 14/9 : nominering till kommunfullmäktigelista Sundbyberg och landstingslista Stockholms län
  • September (?) : provval riksdagslistan
  • 20/10 – 3/11 : Provval pÃ¥ nätet för kommunfullmäktigelista och landstingslista
  • 6/11 : Nomineringsmöte (dÃ¥ listan fastställs) för riksdagslistan
  • Januari 2014 : Nomineringsmöte för kommunfullmäktigelista

Personvalsplattformar

Det finns tre sidor kopplade till den här sidan (alla tre som underrubriker i menyraden överst på sidan) som beskriver mina personvalsplattformar. I dagsläget är dock enbart riksdagsplattformen helt uppdaterad, då nomineringsperioden för kommun och landsting inte inletts än.

Prioritering

Mitt primära fokus som kandidat inför valrörelsen 2014 är landstingsvalet. Det är landstingsfrågor som jag vill fokusera på under nästa mandatperiod och min ambition är att stanna kvar på valbar plats på listan, liksom att få fler personvalskryss 2014 än 2010.

Även om kommunfullmäktigevalet i Sundbyberg givetvis är viktigt så är jag där valledare och mycket av min tid och energi kommer läggas på partiverksamhet, och inte så mycket på personvalet. Min ambition är att fortsätta vara ett av toppnamnen för Folkpartiet Sundbyberg.

Min ambition för riksdagslistan är i dagsläget att delta i provvalet och att göra ett så bra provval som möjligt, med ambitionen att lyckas bättre än 2010 då jag hamnade på plats 41 i provvalet. Samtidigt är provvalet mycket svårare nu då vi har en gemensam lista för Stockholms stad och Stockholms län. Vilken ambitionsnivå jag sätter efter provvalet beror helt på hur det går i det, liksom om jag får glädjen att vara en av Folkpartiets kandidater i riksdagsvalet 2014.